ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าแรก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาพณิชยการ
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
   
 
หน่วยงานภายใน
   
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 57
 ภาพกิจกรรมปี 56
 ภาพกิจกรรมปี 55
 ภาพกิจกรรมปี 54
 ภาพกิจกรรมปี 53
 ภาพกิจกรรมปี 52
   
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
   
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
   
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 

 

  .:: ปรัชญา : ศึกษาดี  มีความรู้  เพิ่มทักษะ  รักษาคุณธรรม  สัมพันธ์มวลชน ::.     .:: อัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาทักษะ ::.     .:: เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ::.  
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการการลงทะเบียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 15/10/57
ประกาศ ผลการประเมินผู้ผ่านการเลือสรรเพื่อจัดจ้างเป็พนักงานราชการ ตำแหน่งครู 19/9/57
ตารางการแข่งขันกีฬาฟุุตซอล(ชาย) กีฬาอาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 11 (มหาชัยเกมส์) 1/7/57
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว แผนกวิชาช่างยนต์,แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30/5/57
รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนรายชั่วโมง 15/5/57
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง 9/5/57
รับสมัครครูพิเศษสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา 17/4/57
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์ 12/2/57
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์ 12/2/57
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 11/2/57
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น ขนาด 25 ม.ม. 11/1/57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น ขนาด 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ 31/1/57
ประกาศ การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ วันที่ 2-3 มกราคม 2557 28/1/57
ประกาศ การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ วันที่ 16-20 ธันวาคม 2556 12/12/56
กำหนดการลงทะเบียนเรียน Sumer, ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556  
เปิดรับสมัคร ผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ
       เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
    ภาพกิจกรรม 57
โครงการพัฒนาผู้นำสู่การพัฒนากิจกรรม โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล วันที่ 16 กันยนยน 2557
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ รับการประเมินสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วันที่ 11 กันยายน 2557
 
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ บริษัท พัฒนาภัณฑ์ เซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด ดำเนินโครงการ "อุบัติเหตุเป็นศูนย์" เริ่มที่ตัวคุณ Zero Accident พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอน แก่วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 10 กันยายน 2557
 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 "ยุทธหัตถีเกมส์" ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาสุพรรณบุรี วันที่ 1-7 กันยายน 2557
 
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 ออกให้บริการสังคม ตามภารกิจของนักเรียน ที่ร่วมแรงร่วมใจ มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อให้เกิดความสามัคคีอันดีในชุมชน  อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
 
  ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>      
 
    ข่าวจากสำนักอำนวยการ
 
    ข่าวน่ารู้
 
 
 
 
ผู้บริหาร
 
แนะนำวิทยาลัย
 
ระบบบริหารสถานศึกษา
 
ระบบงานภายใน
 
บริการผู้เรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
คลังข้อสอบ V-Net
ทดลองทำแบบทดสอบ
 
บริการชุมชน
บริการ Internet สำหรับ
    ประชาชนทั่วไป
 
วารสารประชาสัมพันธ์
เดือน มี.ค. - ก.ย.57
เดือน ก.ย.56 - ก.พ.57
เดือน เม.ย. - ส.ค.56
เดือน ธ.ค.55 - มี.ค.56
เดือน ก.ย. - พ.ย.55
เดือน พ.ค. - ส.ค.55
เดือน ต.ค. - พ.ย.54
 
Link.อาชีวศึกษา
 
 
 
hit traffic
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ www.viset.ac.th