ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาพณิชยการ
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
   
 
หน่วยงานภายใน
   
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
 ภาพกิจกรรมปี 56
 ภาพกิจกรรมปี 55
 ภาพกิจกรรมปี 54
 ภาพกิจกรรมปี 53
 ภาพกิจกรรมปี 52
   
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
   
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
   
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 

 

  .:: ปรัชญา : ศึกษาดี  มีความรู้  เพิ่มทักษะ  รักษาคุณธรรม  สัมพันธ์มวลชน ::.     .:: อัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาทักษะ ::.     .:: เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ::.  
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม 11/3/58
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ 6/3/58
ตารางปฏิบัติงานครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 25/2/58
กำหนดการการ เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 18/2/58
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 30/1/58
ยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 7/1/58
ประกาศ ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษเป็นการชั่วคราว 26/12/57
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 24/12/57
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 22/12/57
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 12/12/57
ประกาศ ประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการปรับปรุงไฟฟ้าและปรับปรุง
       อาคาร (ครั้งที่ 2)
12/12/57
ประกาศ ประชาวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558 12/12/57
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 11/12/57
ขอความอนุเคราะห์ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอการจัดทำรายการและประมาณราคากลาง
      (ต่อ)
4/12/57
ขอความอนุเคราะห์ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอการจัดทำรายการและประมาณราคากลาง
4/12/57
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 รายการ 24/11/57
ประกาศ ประชาวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558 17/11/57
กำหนดการการลงทะเบียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 15/10/57
ประกาศ ผลการประเมินผู้ผ่านการเลือสรรเพื่อจัดจ้างเป็พนักงานราชการ ตำแหน่งครู 19/9/57
ตารางการแข่งขันกีฬาฟุุตซอล(ชาย) กีฬาอาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 11 (มหาชัยเกมส์) 1/7/57
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว แผนกวิชาช่างยนต์,แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30/5/57
รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนรายชั่วโมง 15/5/57
เปิดรับสมัคร ผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ
       เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
   
 
    ภาพกิจกรรม 57

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

 

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

 

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร อาหารแห้งให้กับคณะสงฆ์วัดหลวงสุนทราราม เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ วันที่ 7 มกราคม 2558

 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตรการซ่อมโทรทัศน์
เบื้องต้น" ดำเนินงานโดย คณะวิศวกรรมมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี วันที่ 6 มกราคม 2558
 
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
 
  ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>      
 
    ข่าวจากสำนักอำนวยการ
 
    ข่าวการศึกษา
 
 
 
 
ผู้บริหาร
 
แนะนำวิทยาลัย
 
ระบบบริหารสถานศึกษา
 
ระบบงานภายใน
 
บริการผู้เรียน
ผู้เรียนภาคปกติ
ตรวจสอบผลการเรียน
ศูนย์กำลังคน V-Cop
คลังข้อสอบ V-Net
ทดลองทำแบบทดสอบ
ผู้เรียนภาคพิเศษ
ตรวจสอบผลการเรียน
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
บริการชุมชน
บริการ Internet สำหรับ
    ประชาชนทั่วไป
 
วารสารประชาสัมพันธ์
เดือน ต.ค.57 - ก.พ.58
เดือน มี.ค. - ก.ย.57
เดือน ก.ย.56 - ก.พ.57
เดือน เม.ย. - ส.ค.56
เดือน ธ.ค.55 - มี.ค.56
เดือน ก.ย. - พ.ย.55
เดือน พ.ค. - ส.ค.55
เดือน ต.ค. - พ.ย.54
 
Link.อาชีวศึกษา
 
 
 
hit traffic
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ www.viset.ac.th