ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าแรก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาพณิชยการ
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
   
 
หน่วยงานภายใน
   
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 57
 ภาพกิจกรรมปี 56
 ภาพกิจกรรมปี 55
 ภาพกิจกรรมปี 54
 ภาพกิจกรรมปี 53
 ภาพกิจกรรมปี 52
   
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
   
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
   
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 

 

  .:: ปรัชญา : ศึกษาดี  มีความรู้  เพิ่มทักษะ  รักษาคุณธรรม  สัมพันธ์มวลชน ::.     .:: อัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาทักษะ ::.     .:: เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ::.  
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์ 12/2/57
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์ 12/2/57
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 11/2/57
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น ขนาด 25 ม.ม. 11/1/57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น ขนาด 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ 31/1/57
ประกาศ การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ วันที่ 2-3 มกราคม 2557 28/1/57
ประกาศ การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ วันที่ 16-20 ธันวาคม 2556 12/12/56
กำหนดการลงทะเบียนเรียน Sumer, ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556  
เปิดรับสมัคร ผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ
       เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
    ภาพกิจกรรม 57
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 27 มีนาคม 2557
 
มอบตัว และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ (โค้วต้าพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 23 มีนาคม 2557
 
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ,โครงการประกันสังคมสู่สถานศึกษา โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง และการอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ในพุทธศาสนา ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
 
โครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลี่ยม" โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่วนสื่อสารกลุ่มธุรกิจปิโตรเลี่ยมขั้นต้นและก็าซธรรมชาติ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
 
  ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>      
 
    ข่าวจากสำนักอำนวยการ
 
    ข่าวน่ารู้
 
 
 
 
ผู้บริหาร
 
แนะนำวิทยาลัย
 
ระบบบริหารสถานศึกษา
 
ระบบงานภายใน
 
บริการผู้เรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
คลังข้อสอบ V-Net
ทดลองทำแบบทดสอบ
 
บริการชุมชน
บริการ Internet สำหรับ
    ประชาชนทั่วไป
 
วารสารประชาสัมพันธ์
เดือน ก.ย.56 - ก.พ.57
เดือน เม.ย. - ส.ค.56
เดือน ธ.ค.55 - มี.ค.56
เดือน ก.ย. - พ.ย.55
เดือน พ.ค. - ส.ค.55
เดือน ต.ค. - พ.ย.54
 
Link.อาชีวศึกษา
 
 
 
hit traffic
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ www.viset.ac.th