ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าแรก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาพณิชยการ
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
   
 
หน่วยงานภายใน
   
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 57
 ภาพกิจกรรมปี 56
 ภาพกิจกรรมปี 55
 ภาพกิจกรรมปี 54
 ภาพกิจกรรมปี 53
 ภาพกิจกรรมปี 52
   
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
   
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
   
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 

 

  .:: ปรัชญา : ศึกษาดี  มีความรู้  เพิ่มทักษะ  รักษาคุณธรรม  สัมพันธ์มวลชน ::.     .:: อัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาทักษะ ::.     .:: เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ::.  
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการแข่งขันกีฬาฟุุตซอล(ชาย) กีฬาอาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 11 (มหาชัยเกมส์) 1/7/57
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว แผนกวิชาช่างยนต์,แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30/5/57
รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนรายชั่วโมง 15/5/57
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง 9/5/57
รับสมัครครูพิเศษสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา 17/4/57
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์ 12/2/57
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์ 12/2/57
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 11/2/57
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น ขนาด 25 ม.ม. 11/1/57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น ขนาด 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ 31/1/57
ประกาศ การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ วันที่ 2-3 มกราคม 2557 28/1/57
ประกาศ การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ วันที่ 16-20 ธันวาคม 2556 12/12/56
กำหนดการลงทะเบียนเรียน Sumer, ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556  
เปิดรับสมัคร ผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ
       เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
    ภาพกิจกรรม 57
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วันที่ 8 สิงหาคม 2557
 
การติดตามและการประเมินผล โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
 
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ศึกษาดูงาน บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ซิตี้์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ 8 กรกฏาคม 2557
 
  ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>      
 
    ข่าวจากสำนักอำนวยการ
 
    ข่าวน่ารู้
 
 
 
 
ผู้บริหาร
 
แนะนำวิทยาลัย
 
ระบบบริหารสถานศึกษา
 
ระบบงานภายใน
 
บริการผู้เรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
คลังข้อสอบ V-Net
ทดลองทำแบบทดสอบ
 
บริการชุมชน
บริการ Internet สำหรับ
    ประชาชนทั่วไป
 
วารสารประชาสัมพันธ์
เดือน ก.ย.56 - ก.พ.57
เดือน เม.ย. - ส.ค.56
เดือน ธ.ค.55 - มี.ค.56
เดือน ก.ย. - พ.ย.55
เดือน พ.ค. - ส.ค.55
เดือน ต.ค. - พ.ย.54
 
Link.อาชีวศึกษา
 
 
 
hit traffic
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ www.viset.ac.th