ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาพณิชยการ
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
 ภาพกิจกรรมปี 56
 ภาพกิจกรรมปี 55
 ภาพกิจกรรมปี 54
 ภาพกิจกรรมปี 53
 ภาพกิจกรรมปี 52
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการงานปรับปรุงทาสี อาคารเรียน
       4 ชั้น อาคารปฏิบัติการช่างยนต์และเทคนิคพื้นฐาน
23/11/58
ประกาศ สอบราคาจ้างรั้วประกอบเหล็กดัด (แบบรั้วคอนกรีตบล๊อคเหล็กโปร่ง) 19/11/58
ประกาศ สอบราคาซื้อชุดฝึกนิวเมติกส์เบื้องต้น 13/11/58
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 13/11/58
ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) งบประมาณราคากลาง และแบบรูปรายการรั้วประกอบ
       เหล็กดัด (แบบรั้วคอนกรีดบล็อคประกอบเหล็กโปร่ง) ปีงบประมาณ 2559
09/11/58
ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) งบประมาณราคากลาง และแบบรูปรายการ ก่อสร้างห้อง
       ปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปีงบประมาณ 2559
09/11/58
ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี
       ปีงบประมาณ 2559
04/11/58
ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดนิวเมติกส์เบื้องต้น
       ปีงบประมาณ 2559
28/10/58
ประกาศ ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 22/10/58
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20/07/58
ประกาศ รับสมัครครูพิเศษสอนรายชั่วโมง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 13/07/58
ขอยกเลิก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน
       รายชั่วโมง)
11/06/58
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (รอบ 3) 28/05/58
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558 12/05/58
ประชาพิจารณ์(ร่าง)รายการปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2558 24/04/58
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม 11/03/58
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ 06/03/58
ตารางปฏิบัติงานครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 25/02/58
กำหนดการการ เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 18/02/58
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 30/01/58
ยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 07/01/58
   
 
    ภาพกิจกรรม 58
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 21 ตุลาคม 2558
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา และจัดทำคู่มือครู
ที่ปรึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 28 กันยายน 2558
 
โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานฝีมือนายช่างเครื่องยนต์เล็ก
เพื่อการเกษตร วันที่ 28 กันยายน 2558
 
โครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 25 กันยายน 2558
 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจในการสร้างประกอบการ ณ วังน้ำเขียวฟาร์ม (Mister Mushroom) และวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ วันที่ 23 กันยายน 2558
 
    ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>      
 
    ข่าวการศึกษา
 
    ค้นข่าวมาเล่า
 
 
 
   
ผู้บริหาร
 
แนะนำวิทยาลัย
 
ระบบบริหารสถานศึกษา
 
ระบบงานภายใน
 
บริการผู้เรียน
ผู้เรียนภาคปกติ
ตรวจสอบผลการเรียน
ศูนย์กำลังคน V-Cop
คลังข้อสอบ V-Net
ทดลองทำแบบทดสอบ
สมัครเรียนออนไลน์
ผู้เรียนภาคพิเศษ
ตรวจสอบผลการเรียน
ดาวน์โหลดใบสมัคร
สมัครเรียนออนไลน์
 
บริการชุมชน
บริการ Internet สำหรับ
    ประชาชนทั่วไป
 
วารสารประชาสัมพันธ์
เดือน ก.ค.58 - ต.ค.58
เดือน มี.ค.58 - มิ.ย.58
เดือน ต.ค.57 - ก.พ.58
เดือน มี.ค.57 - ก.ย.57
เดือน ก.ย.56 - ก.พ.57
เดือน เม.ย.56 - ส.ค.56
เดือน ธ.ค.55 - มี.ค.56
เดือน ก.ย.55 - พ.ย.55
เดือน พ.ค.55 - ส.ค.55
เดือน ต.ค.54 - พ.ย.54
 
Link.อาชีวศึกษา
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
hit traffic
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th