ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าแรก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาพณิชยการ
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
   
 
หน่วยงานภายใน
   
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 57
 ภาพกิจกรรมปี 56
 ภาพกิจกรรมปี 55
 ภาพกิจกรรมปี 54
 ภาพกิจกรรมปี 53
 ภาพกิจกรรมปี 52
   
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
   
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
   
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 

 

  .:: ปรัชญา : ศึกษาดี  มีความรู้  เพิ่มทักษะ  รักษาคุณธรรม  สัมพันธ์มวลชน ::.     .:: อัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาทักษะ ::.     .:: เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ::.  
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 12/12/57
ประกาศ ประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการปรับปรุงไฟฟ้าและปรับปรุง-
       อาคาร (ครั้งที่ 2) (ต่อ)
12/12/57
ประกาศ ประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการปรับปรุงไฟฟ้าและปรับปรุง-
       อาคาร (ครั้งที่ 2)
12/12/57
ประกาศ ประชาวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558 12/12/57
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 11/12/57
ขอความอนุเคราะห์ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอการจัดทำรายการและประมาณราคากลาง
      (ต่อ)
4/12/57
ขอความอนุเคราะห์ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอการจัดทำรายการและประมาณราคากลาง
4/12/57
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 รายการ 24/11/57
ประกาศ ประชาวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558 17/11/57
กำหนดการการลงทะเบียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 15/10/57
ประกาศ ผลการประเมินผู้ผ่านการเลือสรรเพื่อจัดจ้างเป็พนักงานราชการ ตำแหน่งครู 19/9/57
ตารางการแข่งขันกีฬาฟุุตซอล(ชาย) กีฬาอาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 11 (มหาชัยเกมส์) 1/7/57
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว แผนกวิชาช่างยนต์,แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30/5/57
รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนรายชั่วโมง 15/5/57
เปิดรับสมัคร ผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ
       เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
   
 
    ภาพกิจกรรม 57
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมใจถวายพระราชสดุดี และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
วันที่ 4 ธันวาคม 2557
 
โครงการลูกเสือทำความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา ณ วัดหลวง
สุนทราราม วันที่ 3 ธันวาคม 2557
 
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ที่เข้าร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 17/2557 ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถิติสูงสุดลำดับที่ 8 ประเภทรถตลาด, รางวัลขวัญใจมหาชน ลำดับที่ 3 ประเภทรถประดิษ์ วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง ณ วิทยาลัยการอาชีพ
โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
 
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
 
  ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>      
 
    ข่าวจากสำนักอำนวยการ
 
    ข่าวการศึกษา
 
 
 
 
ผู้บริหาร
 
แนะนำวิทยาลัย
 
ระบบบริหารสถานศึกษา
 
ระบบงานภายใน
 
บริการผู้เรียน
ผู้เรียนภาคปกติ
ตรวจสอบผลการเรียน
ศูนย์กำลังคน V-Cop
คลังข้อสอบ V-Net
ทดลองทำแบบทดสอบ
ผู้เรียนภาคพิเศษ
ตรวจสอบผลการเรียน
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
บริการชุมชน
บริการ Internet สำหรับ
    ประชาชนทั่วไป
 
วารสารประชาสัมพันธ์
เดือน มี.ค. - ก.ย.57
เดือน ก.ย.56 - ก.พ.57
เดือน เม.ย. - ส.ค.56
เดือน ธ.ค.55 - มี.ค.56
เดือน ก.ย. - พ.ย.55
เดือน พ.ค. - ส.ค.55
เดือน ต.ค. - พ.ย.54
 
Link.อาชีวศึกษา
 
 
 
hit traffic
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ www.viset.ac.th