ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาพณิชยการ
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
 ภาพกิจกรรมปี 56
 ภาพกิจกรรมปี 55
 ภาพกิจกรรมปี 54
 ภาพกิจกรรมปี 53
 ภาพกิจกรรมปี 52
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดีเซลคอมมอลเรลพร้อมเครื่องมือ 6/12/60
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 13/11/60
ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561(แก้ไข) 7/11/60
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 6/11/60
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 6/11/60
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (รายเดือน) 27/10/60
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 19/10/60
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 17/10/60
ประกาศ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 16/10/60
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 3/10/60
โครงการ ประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" 28/09/60
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ 29/08/60
ประกาศ กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 25/08/60
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ 21/08/60
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคลากร 3/07/60
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคลากร 26/06/60
ประกาศ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการวิทยาลัย 17/05/60
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 17/05/60
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ เทียบโอนประสบการณ์ ปีการศึกษา 2560 3/04/60
ประกาศ ประกวดราคาจ้างการจ้างงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) 30/11/59
ประกาศ สอบราคาออสซิลโลสโคป 500 MHz 25/11/59
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจ้างก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 22/11/59
ประกวดราคาจ้าง การจ้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) 22/11/59
ประกาศ สอบราคาออสซิลโลสโคป 500 MHz 8/11/59
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า
       ภายในอาคาร ระดับ1
7/11/59
ประกาศ สอบราคาเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม พร้อมอุปกรณ์ 4/11/59
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า
       ภายในอาคาร ระดับ1
31/10/59
ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ออสซิลโลสโคป
       ขนาด 500 MHz ประปีงบประมาณ 2560
12/10/59
ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกลึง
       ขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์ ประปีงบประมาณ 2560
12/10/59
   
 
     ภาพกิจกรรม 60
การทดสอบ PRE V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 ธันวาคม 2560
 
การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ PRE V-NET และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560
 
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 7 ธันวาคม 2560
 
โครงการสร้างความสุข โดยชมรมอิเล็กทรอนิสก์ วันที่ 6 ธันวาคม 2560
 
ติวสอบ V-NET วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด      
 
     ข่าวการศึกษา
 
     ข่าวการศึกษา
 
 
   
ผู้บริหาร
 
แนะนำวิทยาลัย
 
ระบบบริหารสถานศึกษา
 
ระบบงานภายใน
 
สมัครเรียนออนไลน์
 
บริการผู้เรียน
ผู้เรียนภาคปกติ
ตรวจสอบผลการเรียน
ศูนย์กำลังคน V-Cop
คลังข้อสอบ V-Net
ทดลองทำแบบทดสอบ
ผู้เรียนภาคพิเศษ
ตรวจสอบผลการเรียน
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
บริการชุมชน
บริการ Internet สำหรับ
    ประชาชนทั่วไป
 
ประชาสัมพันธ์
เดือน พฤศจิกายน 2560
เดือน ตุลาคม 2560
เดือน กันยายน 2560
เดือน สิงหาคม 2560
เดือน กรกฏาคม 2560
เดือน มิถุนายน 2560
เดือน พฤษภาคม 2560
เดือน เมษายน 2560
ทั้งหมด
 
Link.อาชีวศึกษา
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
hit traffic
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th