ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาพณิชยการ
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
 ภาพกิจกรรมปี 56
 ภาพกิจกรรมปี 55
 ภาพกิจกรรมปี 54
 ภาพกิจกรรมปี 53
 ภาพกิจกรรมปี 52
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
    ภาพกิจกรรม 53
     
  โครงการวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ณ วัดหลวงสุทราราม
วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
  โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ 2553
  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 14 พฤษภาคม 2553
  ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
วันที่ 12 พฤษภาคม 2553
  พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2553
  งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ 2553 ณ ห้องไอส์แลน ฮอล์ล ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลน กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 เมษายน 2553
  โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2553
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะ โดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 22-23 มีนาคม 2553
  พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
  "Open House" วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
  โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 26 มกราคม 2553
    หน้า: 1  2  [3]  4 
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th