ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาพณิชยการ
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
 ภาพกิจกรรมปี 56
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 53
 
งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ 2553 ณ ห้องไอส์แลน ฮอล์ล ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลน กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 เมษายน 2553
 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2553
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะ โดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 22-23 มีนาคม 2553
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
 
"Open House" วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 26 มกราคม 2553
 
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษารอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2552 จ.เชียงราย วันที่ 19-25 มกราคม 2553
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ และแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา
 
  หน้า: 1 2 [3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th