9-2-67

กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ "กล้องวงจรปิด ระบบไร้สาย โดยวิทยากรจากบริษัท IMOU Thailand มาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567


Page | 1 | 2 | All

Page | 1 | 2 | All