1-2-67

ต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.หญิงสิรภัทร บุญเพียร ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567