31-1-67

พิธีผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ อัญเชิญผ้าไตร ถวายพระสมุห์นิติพัฒน์ อุชุจาโร เนื่องในโอกาสอายุครบ 3 รอบ 36 ปี ณ วัดไร่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 31 มกราคม 2567