1-12-66


งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 1 ธันวาคม 2566