30-11-66


งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนสนิทวิทยา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566