29-11-66

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนวัดหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566