27.1-11-66

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตรวจติดตามเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา เทศกาลวันลอยกระทง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566