25-11-66

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566