24-11-66

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมศึกษา รุ่นที่ 1 "เสวนาเชิงปฏิบัติการ จัดเครื่องโต๊ะ เครื่องตั้ง เครื่องบูชาอย่างไทย"  โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ วัดหลวงสุนทราราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566