22.1-11-66

การประกวดมารยาทไทย และประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566

Page | 1 | 2 | All

Page | 1 | 2 | All