22-11-66

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมศึกษา รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มาบรรยายให้ความรู้ ณ วัดหลวงสุนทราราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566