6.1-6-66

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 1 "สาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัย" ให้กับนักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง วันที่ 6 มิถุนายน 2566