30-5-66

นายอำเภอ และปลัดอำเภอ กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ใช้แอพพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566