29-5-66

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ร่วมกับหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดอ่างทอง ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึก โดยมี ดร.ธวัช  ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

Page | 1 | 2 | All

Page | 1 | 2 | All