15.1-3-66

โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องจริยธรรม วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วันที่ 15 มีนาคม 2566