25-2-66

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566