24-2-66

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3454 สาย อ.วิเศษชัยชาญ - บ.หน้าโคก โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาการบัญชี สัมภาษณ์ผู้เดินทาง วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566