18.1-1-66

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จ.ลพบุรี วันที่ 18-20 มกราคม 2566