21-11-65

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565