22-11-65

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565