17.1-11-65

การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเตชอำพร จ.ราชบุรี วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565