9-11-65

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดอ่างทอง ณ วิทยาลัยการเทคนิคอ่างทอง วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565