31-10-65

อาชีวะอาสา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดเตรียมถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดนางในธัมมิการาม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 31 ตุลาคม 2565