25-10-65

อาชีวะอาสา แผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจัดเตรียมถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง วันที่ 25 ตุลาคม 2565