21-10-65

อาชีวะอาสา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จัดเตรียมถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง วันที่ 21 ตุลาคม 2565