20.1-10-65

อาชีวะอาสา แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกเทคนิคพื้นฐาน จัดทำสุขาลอยน้ำเพื่อเตรียมส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย วันที่ 20 ตุลาคม 2565