20-10-65

นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา "อาชีวะอาสา" เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ณ ต.ไผ่จำศีล ต.ศาลเจ้าโรงทอง ต.ม่วงเตี้ย วันที่ 20 ตุลาคม 2565