23-12-64

โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 23-25 ธันวาคม 2564