18-12-64

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) ณ เทศบาลตำบลท่าช้าง วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564