29-10-64

คณะครูนำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ วันที่ 29 ตุลาคม 2564