5-10-64

นักเรียน นักศึกษา ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ วันที่ 5 ตุลาคม 2564