28-9-64

เกียรติบัตรดีเด่น "สถานศึกษาปลอดภัย" ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง วันที่ 28 กันยายน 2564