28-7-64

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ จัดส่งที่นอนและหมอน ให้กับศูนย์พักคอยอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564