1-6-64

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายอำเภอวิเศษชัยชาญ ตรวจเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2564