23-3-64

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 ณ จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 23-27 มีนาคม 2564