23-2-64

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

Page | 1 | 2 | All

Page | 1 | 2 | All