24.1-2-64

คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564