6-9-62

โครงการหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนกวิชา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 6 กันยายน 2562