15.1-8-62

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ วันที่ 15 สิงหาคม 2562