15-8-62

โครงการหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนกวิชา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 8 สิงหาคม 2562