10-8-62

โครงการศึกษาดูงาน เทคโนโลยีไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา วันที่ 10 สิงหาคม 2562