7-8-62

โครงการโรงเรียนสะอาดมีรอยยิ้ม ชมรมแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 สิงหาคม 2562