21-1-62

โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ ตำรวจภูธรภาค 1 สถานีตำรวจภูธร วิเศษชัยชาญ ณ ร้าน ดร.สเต็ก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 21 มกราคม 2562