11-2-64

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564