5-2-64

ผอ.มอบหน้ากากผ้า ให้กับโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทธ์ เพื่อนำไปมอบให้เด็กนักเรียน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564