23.1-12-63

พิธีเปิดงานอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2563