14-12-63

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง และวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ศึกษาดูงาน วันที่ 14 ธันวาคม 2563