20.2-10-63

ครูฝึกสอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ สอนการตัดต่อวีดีโอ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดยางมณี ณ ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ วันที่ 20 ตุลาคม 2563